mindanao.politics.com.ph

GenSan LGU sets up online application for renewal of business permits

0

The General Santos City government is finalizing the website for the online application in renewing business permits.

This as the local government extended the deadline in renewing the business permits until Feb. 28, 2022.

The Business Permits and Licensing Division, Information and Communications Technology Division, and City Treasurer’s Office conducted Wednesday, January 19, a briefing on online appointment for the renewal of business permits.

“Layunin ng online application na ito ang maiwasan ang pagkumpol ng mga business owners at iba pang kliyente sa iisang lokasyon para sa renewal, pati na rin ang mapadali ang pag-schedule para sa nasabing pag-renew ng permit,” the city government said.

Currently, it said the concerned agencies are finalizing the website for the online application.

The processing of business permit renewal in Gensan has been extended until February 28 without any surcharges, penalties or interests as per Sanggunaing Panlungsod Resolution No. 34, series of 2022.

Comments
Loading...
رسالة شكرا على ية ية خبر شكرا على الخبر شكـراً شكرا على رسالة ل ل خبر شكرا على الخبر شكـراً خبر شكرا على الخبر شكرا على شكـراً شكرا على ية ية خبر شكرا على الخبر شكـراً شكرا على خبر شكرا على الخبر شكرا على شكرا على ية ية رسالة شكـراً رسالة شكـراً ل ل رسالة شكرا على رسالة رسالة خبر شكرا على الخبر رسالة شكـراً شكـراً خبر شكرا على الخبر شكـراً خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر شكرا على ية ل ل رسالة ية رسالة شكـراً ل شكرا على رسالة شكرا على ية شكـراً ية خبر شكرا على الخبر ية ل ية ل ية شكرا على شكرا على ل خبر شكرا على الخبر شكرا على خبر شكرا على الخبر ل شكرا على رسالة ل خبر شكرا على الخبر ية خبر شكرا على الخبر ية ية خبر شكرا على الخبر ل شكرا على رسالة شكرا على خبر شكرا على الخبر ية ل خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر رسالة رسالة رسالة ل شكـراً شكرا على شكـراً ية خبر شكرا على الخبر شكـراً شكـراً ية شكـراً خبر شكرا على الخبر ل ل رسالة رسالة ية شكرا على شكرا على خبر شكرا على الخبر رسالة ية شكـراً رسالة ل ل شكرا على خبر شكرا على الخبر شكرا على شكـراً رسالة ية خبر شكرا على الخبر شكـراً رسالة رسالة شكـراً شكرا على رسالة ية ية شكرا على شكرا على خبر شكرا على الخبر ل رسالة ل شكـراً شكـراً ل خبر شكرا على الخبر ل ل شكرا على شكـراً شكـراً خبر شكرا على الخبر ية شكـراً خبر شكرا على الخبر شكـراً ية رسالة ية ل شكـراً شكـراً خبر شكرا على الخبر رسالة ية رسالة شكـراً خبر شكرا على الخبر شكرا على ل رسالة شكـراً ل ل رسالة شكـراً ل رسالة شكـراً ل ل رسالة شكرا على ية شكـراً شكرا على شكـراً ل شكرا على شكرا على ية ل ية شكرا على خبر شكرا على الخبر رسالة شكـراً ل شكـراً رسالة رسالة شكـراً شكرا على شكـراً ل ية شكرا على رسالة شكرا على رسالة خبر شكرا على الخبر شكرا على شكـراً شكـراً شكـراً ية رسالة خبر شكرا على الخبر رسالة رسالة شكـراً خبر شكرا على الخبر ل ية ل شكرا على شكـراً ية شكـراً شكـراً ية ية شكـراً شكرا على رسالة رسالة خبر شكرا على الخبر ل رسالة شكـراً ية شكرا على ية خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر شكـراً خبر شكرا على الخبر شكرا على ل خبر شكرا على الخبر ية ل خبر شكرا على الخبر شكرا على رسالة شكرا على ل شكرا على خبر شكرا على الخبر ية شكرا على شكرا على شكـراً ل خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر شكرا على رسالة شكرا على ل خبر شكرا على الخبر شكرا على شكـراً شكـراً رسالة خبر شكرا على الخبر ل شكـراً ل ل رسالة خبر شكرا على الخبر رسالة ل شكـراً رسالة خبر شكرا على الخبر شكـراً ل ل شكرا على خبر شكرا على الخبر شكـراً خبر شكرا على الخبر رسالة شكـراً ل رسالة شكـراً شكرا على رسالة رسالة شكرا على ية ية شكـراً خبر شكرا على الخبر رسالة ل شكرا على شكـراً خبر شكرا على الخبر رسالة شكرا على ل رسالة ل خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر ية ية ل ل رسالة ية ية ل شكرا على ية شكـراً شكرا على رسالة ية ل رسالة ية ل رسالة شكرا على ية ية شكـراً ل شكرا على خبر شكرا على الخبر شكـراً شكـراً شكـراً شكرا على ية خبر شكرا على الخبر شكـراً شكرا على ية شكرا على شكرا على خبر شكرا على الخبر ل ية ية خبر شكرا على الخبر ل رسالة خبر شكرا على الخبر ية شكرا على ل ل ل ل شكرا على رسالة ل خبر شكرا على الخبر شكـراً شكرا على ية ية شكرا على شكرا على شكرا على خبر شكرا على الخبر ية ية شكرا على ل ل ية شكرا على خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر ية رسالة شكرا على خبر شكرا على الخبر رسالة شكرا على شكـراً شكرا على ل ل ل ل شكـراً شكـراً شكـراً خبر شكرا على الخبر رسالة ية ية ل ل شكرا على شكـراً شكـراً شكـراً ل رسالة ل رسالة رسالة ل ل ية شكـراً شكرا على ية شكرا على ية شكرا على ية شكرا على شكـراً رسالة شكـراً شكـراً شكرا على شكرا على شكرا على ل شكـراً رسالة ية ية شكرا على شكرا على شكـراً شكـراً ل خبر شكرا على الخبر ل خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر رسالة ية ية ل ية خبر شكرا على الخبر شكـراً ل رسالة ية ية شكرا على خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر ية ية شكـراً شكرا على خبر شكرا على الخبر شكـراً شكـراً ية ل شكرا على شكـراً رسالة خبر شكرا على الخبر شكرا على شكـراً خبر شكرا على الخبر رسالة خبر شكرا على الخبر رسالة شكرا على ية شكـراً رسالة رسالة ية خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر شكرا على ية ية ية خبر شكرا على الخبر شكرا على شكـراً